20 Mart 2008 Perşembe

ServletContext ile ServletConfig Arasındaki Fark

ServletContext, uygulamaya ait parametrelere erişmek için kullanılır. 1 uygulamada, 1 ServletContext objesi bulunur. Bu parametreler, web.xml dosyasında, aşağıdaki gibi saklanır:
<context-param>
<param-name>logfile_path</param-name>
<param-value>\logs\log.txt</param-value>
</context-param>


ServletConfig, ait olduğu servlet'e ait parametreleri barındırır. Uygulama içindeki her servlet'in 1 ServletConfig objesi vardır. Bu parametreler, web.xml'de aşağıdaki gibi saklanır.
<servlet>
<servlet-name>myServlet</servlet-name>
<servlet-class>MyServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>About the Servlet</param-name>
<param-value>This is my servlet.</param-value>
</init-param>
</servlet>

Hiç yorum yok: